3.2. Elle Kaldırma ve Taşıma

Elle kaldırma ve taşıma işi bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi olarak tanımlanır. Çalışanlar kaldırma ve taşıma işinin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle önemli sağlık riskleriyle karşı karşıya kalır. Bu eğitimde elle kaldırma ve taşıma işlerindeki risk faktörlerini ve bu risk faktörlerinden korunmak için uygulanabilecek yöntemler hakkında bilgiler verilmektedir.

İçindekiler

• Elle Kaldırma ve Taşımanın Tanımı
• Elle Kaldırma ve Taşımada Risk Faktörleri
• Elle Kaldırma ve Taşıma Sırasında Uyulması Gereken Kurallar
• Doğru Yük Kaldırma ve Taşıma Nasıl Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden konu bütünlüğünün sağlanması için Teknik Konular kategorisine ait tüm eğitimlerin paket halinde alınması önerilir. Teknik Konular kategorisine ait diğer eğitimlerin içeriği incelemeniz için aşağıda verilmiştir.

Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri

• Kimyasal ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler
• Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması ve Etiketlendirilmesi
• Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Türleri
• Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Etkileri ve Korunma Yolları
• Kimyasal Maddelerin Depolanması ve Dikkat Edilecek Esaslar
• Fiziksel Risk Etmenleri
• Gürültü, İnsan Üzerindeki Etkileri ve Korunma Yöntemleri
• Titreşim, İnsan Üzerindeki Etkileri ve Korunma Yöntemleri
• Termal Konfor ve Etkileri
• Aydınlatma ve Temel İlkeleri
• Radyasyon, Etkileri, Kullanım Alanları ve Korunma Yolları
• Basınç, Etkileri ve Azami Çalışma Süresi
• Ergonominin Tanımı ve Amacı
• Ergonomik Risk Etmenleri
• Çalışma Ortamında Ergonomiye Uyulmadığında Neler Olur?

Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma

• Yanma Olayı Nedir?
• Yavaş Yanma, Kendiliğinden Yanma, Hızlı Yanma, Parlama ve Patlama
• Yangın ve Yangın Üçgeni Nedir?
• Yangın Sınıfları ve Tanımları
• Yangına Müdahale Araçları
• Yangın Söndürücülerin Kullanım Şekilleri
• Yangından Korunma Yolları

İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

• İş Ekipmanının Tanımı
• İşverenin Sorumlulukları
• Elektrikli ve Elektriksiz El Aletleri
• İş Makineleri
• Hareketli Ekipmanlar
• Yüksekte Yapılan İşlerde Kullanılan Ekipmanlar
• İskele, Halat ve Merdiven Kullanımı
• Ekipmanların Kullanım Kuralları, Bakımı ve Onarımları

Ekranlı Araçlarla Çalışma

• Ekranlı Araçlar ve Neden Olabilecekleri Sağlık Sorunları
• İşverenin Yükümlülükleri
• Monitör, Klavye, Mouse ve Programlarda Bulunması Gereken Özellikler
• Çalışma Masası ve Sandalyelerde Bulunması Gereken Özellikler
• Korunma Önlemleri

Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri

• Elektrik ve İnsan Üzerindeki Etkisi
• Elektriksel Tehlikeler ve Kazaların Nedenleri
• Elektrik Çarpması Durumunda Yapılması Gerekenler
• Elektrik Kazalarına Karşı Alınacak Önlemler
• Güvenlik Kilitleri ve Kartların Kullanımı

İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması

• İş Kazasının Tanımı
• İşverenin Bildirim Yükümlülükleri
• İş Kazalarının Nedenleri ve Korunma Önlemleri
• İş Kazalarının Bildirimi ve Araştırılması

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

• Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Tanımı
• İşaret Levhaları
• Sesli Sinyaller
• El İşaretleri

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

• Kişisel Koruyucu Donanımların Tanımı
• Kulak koruyucuları
• Göz koruyucuları
• Yüz koruyucuları
• Baş koruyucuları
• El ve kol koruyucuları
• Ayak ve bacak koruyucuları
• Vücut ve gövde koruyucuları
• Solunum sistemi koruyucuları

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü

• İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Prensipleri
• Prensip 1: Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durumların Önlenmesi
• Prensip 2: İş Kazalarının %88’ini Tehlikeli Hareket, %10’u Tehlikeli Turum, %2’si Sebebi Bilinmeyen ve Kaçınılmaz Nedenlerdir.
• Prensip 3: Kaza Sonucu Meydana Gelecek Zararın Büyüklüğü Kestirilemez, Bu Tamamen Tesadüflere Bağlıdır.
• Prensip 4: Ağır Yaralanma ya da Ölümle Sonuçlanan Her Kazanın Temelinde 29 Uzuv Kaybı, 300 Yaralanma Olmayan (Ramak Kala) Olay Vardır.
• Prensip 5: Tehlikeli Hareketlerin Nedenleri
• Prensip 6: Kazalardan Korunma Metodu
• Prensip 7: Kazalardan Korunma Yöntemleri ile Üretim ve Kalite Kontrolü Metotları Benzerlik ve Paralellik Arz Eder.
• Prensip 8: Tedbirlere Üst Düzey Yönetici Katılmalı ve Sorumluluğa Ortak Olmalıdır.
• Prensip 9: Formen, Ustabaşı ve Benzeri İlk Kademe Yöneticiler, Kazalardan Korunmada En Önde Gelen Personeldir.
• Prensip 10: İSG Çalışmalarına Yön Veren İnsani Duyguların Yanında, İSG’nin Sağlanmasında İtici Rol Oynayan İki Mali Faktör Vardır.
• Güvenlik Kültürü ve Önemi
• Güvenlik Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Tahliye ve Kurtarma

• Tahliyenin Tanımı
• Kaçış ve Kaçış Yolu Güvenliği Esasları
• Acil Durum Planı
• İşverenin Yükümlülükleri
• Kurtarıcı ve Kurtarma Ekibi
• Yangından Kurtarma
• Yanan Kişiye Müdahale

Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?

Çalışanların almaları gereken zorunlu eğitim konuları “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” EK-1 içeriğinde belirtilmektedir. Katılımcılar bu eğitimi tamamladıklarında yasal zorunluluklarından birini yerine getirmiş olur ve eğitim aldıklarını belgeleyebilirler.
Katılımcılar bu eğitimi tamamladıklarında elle kaldırma ve taşıma işinin tanımını öğrenir, kaldırma ve taşıma işindeki riskler ve korunmak için dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olur.

Bu Eğitimi Kimler Almalıdır?

İşverenler değişen ve ortaya çıkan yeni riskler sonucunda veya tehlike sınıflarına uygun düzenli aralıklarla çalışanlara verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini yenilemekle yükümlüdür. Eğitim yönetmeliğinde yapılan son düzenlemelere göre yenileme eğitimleri artık online olarak yapılabilmektedir. Bu nedenle kurumunuzda çalışanların aldığı eğitimin yenilenmesi gerekiyorsa uzaktan eğitimin avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Eğitim Süreci

• Eğitimlerimiz uzaktan eğitim (online eğitim) ve pekiştirici sorular üzerinden ilerlemektedir.
• Katılımcıların toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakikadır.
• Tüm müfredat, etkileşimli e-eğitim modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
• Eğitimler tablet, telefon veya bilgisayar aracılığıyla izlenebilir.
• Eğitimler, kurumunuz izin verdiği sürece katılımcıların erişimine açık kalır.
• Katılımcılar atanan eğitimlere internete bağlı oldukları her an ve her yerden erişebilir.

Sertifika Süreci

Çalışanlarınız kendilerine atanan eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra eğitimlerin yenilendiğine dair kurumsal ve bireysel sertifikalar hazırlanır. Bu sertifikalar PDF olarak indirebildiği gibi belirtilen posta adresine kargo olarak da gönderilebilir.

Uzaktan Eğitim Avantajları Nedir?

Kolayca Al

Eğitimlerimiz yönetmelik müfredatına uygun olarak uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Online eğitimler sınıf eğitimiyle aynı içeriğe sahip olmalarına rağmen daha uygun bir fiyattadır. Kurumunuz eğitimleri kredi kartı ya da banka havalesi ile hemen satın alabilir.

Dilediğin Zaman İzle

Kullanıcılar etkileşimli videolara internete bağlı akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan kolayca ulaşabilir. Kullanıcılar eğitimleri diledikleri zaman izleyebilir ve bu zamanı kendileri belirler.

Sertifikalarınız Hazır!

Sertifikaları ister PDF olarak indirin ister kargo ile kurumunuza kadar gönderilir. Alınan sertifikalar sistem üzerinden kolayca doğrulanabilir.

İSG Akademiye Hemen Başvurun​

Kampanyamızla %30 kurumsal indirime ek 100’e yakın vaka videoları setini ücretsiz kullanın!