2.2. Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması

Meslek hastalıklarının kaynağı sadece iş yerinde bulunur ve hastalık bu etkene doğrudan maruz kalan kişilerde görülür. Bu eğitimde meslek hastalıklarından korunma yaklaşımlarını inceleyerek tıbbi korunma yöntemleri, işyerinde hastalık etkenlerinin kontrolü ve işçiye ait koruma önlemleri hakkında bilgiler verilmektedir.

İçindekiler

• Meslek Hastalıklarından Korunma Yaklaşımları
• Tıbbi Koruma
• İşyeri ve Çalışma Çevresinin Kontrolü
• İşçiye Ait Koruma Önlemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden konu bütünlüğünün sağlanması için Sağlık Konuları kategorisine ait tüm eğitimlerin paket halinde alınması önerilir. Sağlık Konuları kategorisine ait diğer eğitimlerin içeriği incelemeniz için aşağıda verilmiştir.

Meslek Hastalıklarının Sebepleri

• Meslek Hastalığı ve İşle İlgili Hastalıkların Tanımı
• Meslek Hastalığının Tanısı
• Yükümlülük ve Maruziyet Süresi
• Meslek Hastalıklarının Nedenleri
• Fiziksel Etmenler
• Kimyasal Etmenler
• Biyolojik Etmenler
• Ergonomik Etmenler
• Toz Kaynaklı Etmenler

Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri

• Biyolojik Risk Etmenleri
• Kimler Risk Altında?
• Biyolojik Etkenlerin Enfeksiyon Risk Düzeyine Göre Sınıflandırılması
• Biyolojik Etkenlerin Bildirilmesi
• Biyolojik Etkenlerin İçin Acil Eylem Planı
• Biyolojik Etkenler Hangi Durumlarda Meslek Hastalığı Sayılır?
• Enfeksiyon Zinciri
• Korunma ve Önlemler
• Psikososyal Risk Etmenleri ve Kaynakları
• Mobbing ve Türleri
• Mobbing ve Stres Ayrımı
• Stres, Performans İlişkisi ve Nedenleri
• Stresin Etkileri ve Önlenmesi

İlk Yardım

• İlk Yardım ve Temel Uygulamaları
• Koruma, Bilgilendirme ve Kurtarma
• Hayat Kurtarma Zinciri
• İlk Yardımda ABC Uygulaması
• Temel Yaşam Desteği Uygulaması
• Şok, Bilinç Kaybı ve Komada İlk Yardım
• Solunum Yolu Tıkanmaları
• Heimlich Manevrası
• Kanamalarda İlk Yardım
• Turnike Uygulaması
• Uzuv Kopmalarında İlk Yardım
• Yanıklarda İlk Yardım
• Elektrik Çarpmalarında İlk Yardım

Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkileri

• Tütün Bitkisi, Ürünleri ve Zararları
• Bağımlılığın Evreleri
• Sigaradaki Zararlı Maddeler
• Pasif İçicilik
• Ana Akım ve Yan Akım Dumanı
• Sigarayı Bıraktıktan Sonra Vücudunuzda Gerçekleşen Olaylar

Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?

Çalışanların almaları gereken zorunlu eğitim konuları “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” EK-1 içeriğinde belirtilmektedir. Katılımcılar bu eğitimi tamamladıklarında yasal zorunluluklarından birini yerine getirmiş olur ve eğitim aldıklarını belgeleyebilirler.
Katılımcılar bu eğitimi tamamladıklarında mesleki hastalıklara yönelik korunma yaklaşımları ve işçiye ait korunma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bu Eğitimi Kimler Almalıdır?

İşverenler değişen ve ortaya çıkan yeni riskler sonucunda veya tehlike sınıflarına uygun düzenli aralıklarla çalışanlara verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini yenilemekle yükümlüdür. Eğitim yönetmeliğinde yapılan son düzenlemelere göre yenileme eğitimleri artık online olarak yapılabilmektedir. Bu nedenle kurumunuzda çalışanların aldığı eğitimin yenilenmesi gerekiyorsa uzaktan eğitimin avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Eğitim Süreci

• Eğitimlerimiz uzaktan eğitim (online eğitim) ve pekiştirici sorular üzerinden ilerlemektedir.
• Katılımcıların toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakikadır.
• Tüm müfredat, etkileşimli e-eğitim modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
• Eğitimler tablet, telefon veya bilgisayar aracılığıyla izlenebilir.
• Eğitimler, kurumunuz izin verdiği sürece katılımcıların erişimine açık kalır.
• Katılımcılar atanan eğitimlere internete bağlı oldukları her an ve her yerden erişebilir.

Sertifika Süreci

Çalışanlarınız kendilerine atanan eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra eğitimlerin yenilendiğine dair kurumsal ve bireysel sertifikalar hazırlanır. Bu sertifikalar PDF olarak indirebildiği gibi belirtilen posta adresine kargo olarak da gönderilebilir.

Uzaktan Eğitim Avantajları Nedir?

Kolayca Al

Eğitimlerimiz yönetmelik müfredatına uygun olarak uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Online eğitimler sınıf eğitimiyle aynı içeriğe sahip olmalarına rağmen daha uygun bir fiyattadır. Kurumunuz eğitimleri kredi kartı ya da banka havalesi ile hemen satın alabilir.

Dilediğin Zaman İzle

Kullanıcılar etkileşimli videolara internete bağlı akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan kolayca ulaşabilir. Kullanıcılar eğitimleri diledikleri zaman izleyebilir ve bu zamanı kendileri belirler.

Sertifikalarınız Hazır!

Sertifikaları ister PDF olarak indirin ister kargo ile kurumunuza kadar gönderilir. Alınan sertifikalar sistem üzerinden kolayca doğrulanabilir.

İSG Akademiye Hemen Başvurun​

Kampanyamızla %30 kurumsal indirime ek 100’e yakın vaka videoları setini ücretsiz kullanın!