1.4. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

İş kazası işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaylardır. İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kanunlarına uyulmadığında iş kazaları kaçınılmaz hale gelir. İş kazaları sonucu kazazede bir takım yasal haklara sahip olur. Bu eğitimde iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar hakkında bilgiler verilmektedir.

İçindekiler

• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• İş Kazasının Tanımı ve Unsurları
• İş Kazasıyla İlgili Yargıtay Kararları
• Yükümlülükler ve Kanunlar
• İş Kazası veya Meslek Hastalığında Kusur
• İş Kazasında Cezai Dava Sonuçları
• İş Kazası Olması Halinde Yapılması Gerekenler
• Kaza Raporunun Oluşturulması

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden konu bütünlüğünün sağlanması için Genel Konular kategorisine ait tüm eğitimlerin paket halinde alınması önerilir. Genel Konular kategorisine ait diğer eğitimlerin içeriği incelemeniz için aşağıda verilmiştir.

Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler

• İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
• 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Amacı
• İşverenlerin Yasal Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

• 4857 Sayılı İş Kanunu
• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• 6098 Sayılı Borçlar Kanunu

İş Yeri Temizliği ve Düzeni

• Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• İş Hijyeninin Amacı, Konuları ve Önemi
• İş Yerinde Temizlik ve Düzen Nasıl Sağlanır?
• İş Yerinde Temizlik ve Düzende Sorumluluk

Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?

Çalışanların almaları gereken zorunlu eğitim konuları “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” EK-1 içeriğinde belirtilmektedir. Katılımcılar bu eğitimi tamamladıklarında yasal zorunluluklarından birini yerine getirmiş olur ve eğitim aldıklarını belgeleyebilirler.
Katılımcılar bu eğitimi tamamladıklarında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre iş kazasının tanımını ve hangi olayların iş kazası olarak değerlendirildiğini öğrenir, iş kazaları ve meslek hastalıklarında yasal sorumluluk, Yargıtay kararları ve ceza davası sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

Bu Eğitimi Kimler Almalıdır?

İşverenler değişen ve ortaya çıkan yeni riskler sonucunda veya tehlike sınıflarına uygun düzenli aralıklarla çalışanlara verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini yenilemekle yükümlüdür. Eğitim yönetmeliğinde yapılan son düzenlemelere göre yenileme eğitimleri artık online olarak yapılabilmektedir. Bu nedenle kurumunuzda çalışanların aldığı eğitimin yenilenmesi gerekiyorsa uzaktan eğitimin avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Eğitim Süreci

• Eğitimlerimiz uzaktan eğitim (online eğitim) ve pekiştirici sorular üzerinden ilerlemektedir.
• Katılımcıların toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakikadır.
• Tüm müfredat, etkileşimli e-eğitim modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
• Eğitimler tablet, telefon veya bilgisayar aracılığıyla izlenebilir.
• Eğitimler, kurumunuz izin verdiği sürece katılımcıların erişimine açık kalır.
• Katılımcılar atanan eğitimlere internete bağlı oldukları her an ve her yerden erişebilir.

Sertifika Süreci

Çalışanlarınız kendilerine atanan eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra eğitimlerin yenilendiğine dair kurumsal ve bireysel sertifikalar hazırlanır. Bu sertifikalar PDF olarak indirebildiği gibi belirtilen posta adresine kargo olarak da gönderilebilir.

Uzaktan Eğitim Avantajları Nedir?

Kolayca Al

Eğitimlerimiz yönetmelik müfredatına uygun olarak uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Online eğitimler sınıf eğitimiyle aynı içeriğe sahip olmalarına rağmen daha uygun bir fiyattadır. Kurumunuz eğitimleri kredi kartı ya da banka havalesi ile hemen satın alabilir.

Dilediğin Zaman İzle

Kullanıcılar etkileşimli videolara internete bağlı akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan kolayca ulaşabilir. Kullanıcılar eğitimleri diledikleri zaman izleyebilir ve bu zamanı kendileri belirler.

Sertifikalarınız Hazır!

Sertifikaları ister PDF olarak indirin ister kargo ile kurumunuza kadar gönderilir. Alınan sertifikalar sistem üzerinden kolayca doğrulanabilir.

İSG Akademiye Hemen Başvurun​

Kampanyamızla %30 kurumsal indirime ek 100’e yakın vaka videoları setini ücretsiz kullanın!